تمديد گواهینامه فنی لوله‌های سوپرپایپ براي نوزدهمين سال متوالي

شنبه 14 آبان 1401, 08:14 قبل‏ازظهر
گواهینامه فنی لوله‌های سوپرپایپ توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تمدید شد.
گواهینامه مذکور برای نوزدهمین مرتبه، به صورت مستمر و بدون وقفه با توجه به انطباق با همه الزامات مربوط به عملکرد این محصول با ضوابط مورد تائید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تمدید شده است.
 
لازم به ذکر است از سال 1401 کلیه گواهینامه‌های فنی و همچنین نتایج آزمون‌های مربوطه، به صورت الکترونیکی در سایت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به آدرس https://www.bhrc.ac.ir قابل رؤیت و ردیابی است و نسخه کاغذی وجود ندارد.

gloole1401_02.jpg
 نسخه مناسب برای چاپ
   
كليه حقوق براي سوپرپايپ اينترناشنال محفوظ است SuperPipe International © 1390