عنوان خبرپنجاه و دومین نشریه مجری ویژه مجریان تاسیسات منتشر شد.
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط
شنبه 3 آبان 1399 - 09:32:59

پنجاه و دومین نشریه مجری ویژه مجریان تاسیسات منتشر شد.
 
در این شماره‌ی نشریه مجری در بخش معرفی محصول با رابط‌پرسی مهره‌دار یکی از اتصالات کاربردی سوپرپایپ آشنا می‌شوید و در بخش فنی و آموزشی به کاویتاسیون در پمپ‌ها،دلایل ایجاد،‌تاثیر آن بر کارکرد پمپ و نحوه رفع آن پرداخته شده است و در بخش یک تجربه، تجربه‌ای،‌ درباره اهمیت ساپورت مناسب برای اجرای دقیق و حرفه‌ای سیستم لوله‌کشی فاضلابی را می‌خوانید.
 
همچنین در پنجاه و دومین شماره نشریه مجری، سوپرپایپ از چاپ کتاب فنی سوپردرین،‌ نخستین کتاب فنی مجهز به واقعیت افزوده خبر داده است.در این شماره، علاوه بر مطالب متنوع نظیر اخبار، اجرای درست و نادرست،‌ خلاقیت در اجرای سوپرفیکس، ایمنی و بهداشت، محیط زیست، آشنایی با مقررات ملی ساختمان و کافه مجری، مطلب مفیدی در خصوص شرایط ایمنی لوله‌کشی در وضعیت کرونا به چاپ رسیده است.  
 
برای دریافت آخرین شماره نشریه مجری، از منوی مرکزاطلاعات/نشریه مجری، آن را دانلود کنید.
 
jmojri_52.jpgاین خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.236 )