عنوان خبرسوپرپایپ در شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تاسیسات تهران
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط n.shabani
سه شنبه 16 آبان 1396 - 11:40:14

گزارش تصویری 
 
tasisate_96.jpgtasisate_96_15.jpg
tasisate_96_16.jpgtasisate_96_13.jpg
tasisate_96_10.jpgtasisate_96_7.jpg
tasisate_96_6.jpgtasisate_96_2.jpg
tasisate_96_12.jpgtasisate_96_14.jpg
tasisate_96_5.jpgtasisat0.jpg
taasisaat..jpgtasisate_96_1.jpg
tasisate_96_8.jpgtasisate_96_11.jpg
tasisate_96_3.jpg tasisaat.jpg
 
 
 این خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.163 )