عنوان خبرمجری 42 منتشر شد
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط n.shabani
سه شنبه 31 مرداد 1396 - 05:26:21

شماره چهل و دو مجله‌ی مجری منتشر شد. مجری تنها نشریه‌ِِی موجود به‌زبان فارسی در حوزه اجرای تاسیسات است که از سال 1381 به‌طور مستمر و در تیراژ وسیع منتشر و به‌رایگان برای مجریان سیستم‌های لوله‌کشی و مهندسان ناظر توزیع می‌شود. هدف سوپرپایپ از انتشار مجله‌ی مجری، افزایش دانش عمومی و فنی مخاطبان خود است. 
 
 
mojriiii.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 این خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.157 )