عنوان خبرمجله مجری شماره 39 منتشر شد
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط n.shabani
سه شنبه 2 شهريور 1395 - 10:03:11

نشریه شماره 39 مجری
 


سی‌ونهمین شماره مجله مجری منتشر شد. مجری تنها نشریه‌ای است که به زبان فارسی برای مجریان تاسیسات منتشرمی‌شود و هدف آن ارتقای دانش عمومی و فنی مخاطبان است که اکنون مهندسان و دست‌اندکاران حوزه‌ی تاسیسات را هم در بر گرفته‌ است
.
 
 
 
 
 
 
 
 این خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.135 )