عنوان خبراعطای پروانه‌ی رسمی طراحی سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط a.sadeghinia
دوشنبه 6 آبان 1398 - 06:01:23

مراسم اعطای پروانه‌ی رسمی طراحی سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ برگزار شد.
در روز سوم هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و در غرفه‌ی سوپرپایپ،‌ با حضور جمعی از نمایندگان سوپرپایپ، مراسم اعطای پروانه رسمی طراحی سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ با استفاده از نرم‌افزار سوپرپایپ CAD برگزار شد و نمایندگان واجد شرایط، پروانه خود را از مدیرعامل سوپرپایپ دریافت کردند.
 
prg980801.jpgاین خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.217 )