عنوان خبرسوپرپایپ میزبان شما در هفدهمین نمایشگاه صنعت تاسیسات
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط m.forough
دوشنبه 30 مهر 1397 - 08:30:10

سوپرپایپ شما را به بازدید از غرفه این مجموعه در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی تاسیسات و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی دعوت می‌نماید.
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، سالن 6
1 تا 4 آبان
ساعت بازدید 9:00-17:00
منتظر دیدار شما در نمایشگاه هستیم.این خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.191 )