عنوان خبرمجری 45 منتشر شد
(شاخه: عمومي)
ارسال شده توسط m.forough
دوشنبه 9 مهر 1397 - 08:01:30

شماره چهل و پنج مجله مجری منتشر شد. مجری تنها نشریه موجود به زبان فارسی در حوزه اجرای تاسیسات است که از سال 1381 به‌طور مستمر و در تیراژ وسیع منتشر و به رایگان برای مجریان سیستم‌های لوله‌کشی و مهندسان ناظر توزیع می‌شود. هدف سوپرپایپ از انتشار مجله مجری، افزایش دانش عمومی و فنی مخاطبان خود است. 
 
 
mojri-45---final-1.jpgاین خبر از طرف سایت رسمی شرکت سوپرپایپ اینترناشنال
( http://superpipe.ir/news.php?extend.188 )